تعبیر خواب زردآلو (درخت، هسته و میوه زردآلو)

به گزارش شهر ورزش، ابن سیرین دیدن زردآلو در خواب را به دلیل طعم شیرینش خوابی نیکو می داند البته بایستی دیدن آن در خواب در فصل برداشت زردآلو باشد ولی مطیعی تهرانی به دلیل زرد بودن رنگ زردآلو دیدن آن را در خواب چندان مناسب نمی داند.

تعبیر خواب زردآلو (درخت، هسته و میوه زردآلو)

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن زردآلو در خواب می گوید:

 • دیدن زردآلو در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که آن طور که به نظر می رسد نیست. شاید شما چیزی را منکر می شوید.

 • خواب دیدن اینکه زرد آلو می خورید هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است.

 • اگر دیگران مشغول خوردن زردآلو باشند، بیانگر این است که اطرافتان با وضعی نا مناسب و ناخوشایندی پر شده است.

تعبیر خواب زردآلو

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر در بیداری فصل زردآلو باشد و در خواب خودت ببینی زردآلوی شیرین می خوری، به تعداد زردآلوهایی که خورده ای دیناری به دست می آوری.

 • اگر ببینی زردآلوی ترش می خوری، دچار غم و مصیبت می شوی.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد بود، ولی اگر ببینی مزه زردآلو شیرین می باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زردآلو به خواب دیدن خوب نیست. ممکن است در خواب ببینید که زردآلو می خورید، در خواب این احساس و ادراک برای شما پیدا می گردد که آنچه می خورید زردآلوست اما زردی آن را نمی بینید در این صورت تعبیر نیکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شیرین کند شادی و فرح است ولی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصاً اگر طعم آن ترش و زننده باشد.. روی هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد.

معبرین غربی گویند: تعبیر خواب زردآلو بیانگر شادمانی بخاطر به دست آوردن آن چیزی است که کسب آن بسیار سخت بوده است. در این لحظه شما به خودتان افتخار خواهید کرد. شما همیشه کوشش می کنید خود را به چالش بکشید و از دریافت جوایزی که به سختی به دست می آورید لذت می برید.

لوک اویتنهاو می گوید: زرد آلو امیدهای واهی

تعبیر خواب درخت زردآلو

 • تعبیر خواب درخت زردآلو نشان دهنده افرادی است که سعی در جلوگیری از موفقیت شما دارند. این افراد از اعضای خانواده شما هستند.

 • چیدن زردآلو از درخت نمادی از سفری طولانی و سخت برای بیننده خواب خواهد بود.

تعبیر خواب هسته زردآلو

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی هسته زردآلویی را که شکسته ای تلخ می باشد، دچار غم و اندوهی می شوی، ولی اگر شیرین باشد، از مرد بی اصل و نسبی سود و منفعت به دست می آوری.

مطیعی تهرانی: اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب فرزند خویش مسرور می شوید و غرور احساس می کنید.

تعبیر خواب خوردن زردآلو

مطیعی تهرانی: اگر زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است. اگر از کسی زردآلو بگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می برید. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم

لوک اویتنهاو می گوید: خوردن زرد آلو: مسروری

معبرین غربی گویند: اگر در خواب زردآلو خوردید در مسیری که قدم برداشته اید به موفقیت می رسید و اگر آن را با دیگران قسمت کنید مورد حمایت اطرافیان قرار می گیرید.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید، نشانه آن است که آینده، تلخ بر چهره شما خواهد زد.

 • اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید، علامت آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد.

 • اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست.

برایت مى گوید:

 • اگر خواب ببینید که زردآلو خریده اید، به این معناست که در کارتان به موفقیت مى رسید.

 • خوردن زردآلو در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع زردآلو دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

منبع: setare.com
انتشار: 24 خرداد 1400 بروزرسانی: 24 خرداد 1400 گردآورنده: mescitysport.ir شناسه مطلب: 325

به "تعبیر خواب زردآلو (درخت، هسته و میوه زردآلو)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب زردآلو (درخت، هسته و میوه زردآلو)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید