فرهنگ و هنر

فهرست کامل اسم دختر که با حرف ت شروع میشود

فهرست کامل نام و اسم دختر که با حرف ت شروع می شود به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، گیلکی، ترکی، اوستایی- پهلوی و ...)

27 دی 1399

گزارش، طعم گرسنگی در آمریکا قبل و بعد از همه&zwnjگیری کرونا

شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن آمارهای مربوط به میزان گرسنگی در آمریکا را که پیش از شیوع این بیماری نیز از شرایط مناسبی برخوردار نبود را وخیم تر کرده است.

18 دی 1399

فراخوان داستان کوتاه با موضوع کرونا مامور برآوردن آرزو ها

به گزارش خبرنگاران ، تمامی افراد بالای 16 سال که حتی تا به امروز کتابی از آن ها منتشر نشده می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

8 دی 1399